Yves Patoux

Diplomová práce

Drivers of outperformance in the airline industry: a roadmap for legacy carriers

Řidiči špičkové výkonnosti v leteckém průmyslu: plán pro starší dopravce
Anotace:
Tváří v tvář silné konkurenci a měnícím se podmínkám na trhu, starší dopravci se snaží na trhu létat. Cílem práce je vytvořit plán pro tyto letecké společnosti. Byla provedena analýza DEA k identifikaci nadprůměrných subjektů v odvětví a dvoustranné zkrácení určilo 4 řidiče s vyšší výkonností. Pracovní síla, orientace na zákazníka, příjmy z cestujících a podíl pronajatých letadel byly zjištěny, že …více
Abstract:
Faced with strong competition and changing market conditions, legacy carriers struggle to fare in the market. The purpose of this thesis is to establish a roadmap for these airlines. A DEA analysis was conducted to identify the outperformers in the industry while a two-sided truncation determined 4 drivers of outperformance. The workforce, customer orientation, non-passenger revenues and share of leased …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Ladislav Tyll
  • Oponent: Ondřej Machek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71324

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Práce na příbuzné téma