Bc. Lucie Svobodová, DiS.

Bakalářská práce

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku

Proposals to improve the system of remuneration of employees in a particular company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zdokonalení současného systému odměňování zaměstnanců v podniku. Teoretická část vymezuje základní pojmy odměňování pracovníků. Analytická část představuje konkrétní podnik, analyzuje systém odměňování zaměstnanců a vyhodnocuje dotazníkové šetření. Na základě získaných poznatků jsou provedeny návrhy zefektivnění systému odměňování.
Abstract:
This thesis is focused on improving the present system of remuneration of employees in the company. The theoretical part defines basic remuneration of employees. The analytical part presents a specific company, it analyses the remuneration of employees and it assesses a survey. Based on the findings proposals are made to more effective remuneration system, which could be of practical benefits for management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Sylva Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků

Práce na příbuzné téma