Theses 

Vyhodnocení hmotnosti zvěře ulovené ve vybraných honitbách Konstantinolázeňska – Bc. Radek POKORNÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Fytotechnika

Bc. Radek POKORNÝ

Diplomová práce

Vyhodnocení hmotnosti zvěře ulovené ve vybraných honitbách Konstantinolázeňska

Evaluation of mass game hunted in selected hunting grounds in the area of Konstantinovy lázně

Anotace: U volně žijící populace jelena siky, srnce obecného a prasete divokého v mikroregionu Konstantinolázeňsko v České republice, byla zjišťována hmotnost nevyvržené zvěře, hmotnost po vyvržení, hmotnost hlavy a distálních partií končetin a hmotnost vnitřních orgánů (srdce, plíce, játra, slezina, ledviny). Byla vypočtena vzájemná ko- relace mezi zjištěnými hmotnostmi. V této práci byl zjišten hmotnostní poměr mezi vyvrženou a nevyvrženou hmotností. U siky byla hmotnost vyvrženého těla 74,03 % z celkové hmotnosti. Vyvržená hmotnost prasete divokého tvořila 78,56 % z celkové hmotnosti a u srnčí zvěře byl tento poměr 76,66 %. Získaná data byla statisticky ana- lyzována na vliv věku, pohlaví a fázi lovecké sezóny na hmotnost. Pro divoká prasa- ta bez rozdílu věku bylo statisticky prokázáno, že s věkem roste tělesná hmotnost. U kolouchů jelena siky bylo statisticky prokázáno, že kusy ulovené do 15. ledna mají menší hmotnost než kolouši ulovení po 15. lednu. Dále bylo pro siku bez rozdílu věku statisticky prokázáno, že samci mají větší tělesnou hmotnost než samice. Další statistiky jsou k nahlédnutí ve výsledcích této práce.

Abstract: Free-ranging population of sika deer, roe deer and wild board in micro-region "Konstantinolázeňsko" in Czech Republic, has been determining dressed body weight, whole body weight, weight of head, weight of limb and weight of internal organs (heart, lungs, liver, spleen and kidneys). The correlation between all weights was calculated. During the research was determined mean weight between whole body and dressed body. In this study the dressed mean weight of sika deer was 74,03 % of the whole mean weight. For wild board the mean dressed weight was about 78,56% of the whole weight and for roe deer mean it was about 76,66% of the whole weight. Obtain weight has been statistically analyzing of ages, sexuality, seasonal variation. For both sexuality of wild board was statically proven that body weight is increasing with age. For sika deer calfs was statically proven that body weight was higher if the calf was shoot after 15. 1. then cals was shoot before. For sika deer with out age difference was statically proven that sika males had higher body weight than sika females. Other types of statistics are listed in the document.

Klíčová slova: Hmotnost, hmotnostní poměr, hmotnost vyvrženého těla, živá hmotnost, lovná zvěř, prase divoké, srnec obecný, jelen sika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45923 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

POKORNÝ, Radek. Vyhodnocení hmotnosti zvěře ulovené ve vybraných honitbách Konstantinolázeňska. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz