Theses 

Problematika spolupráce pediatrů a poradenských zařízení při diagnostice mentálního postižení v raném věku – Mgr. Kateřina Šimčíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Šimčíková

Bachelor's thesis

Problematika spolupráce pediatrů a poradenských zařízení při diagnostice mentálního postižení v raném věku

Problems of cooperation of paediatricians and couseling services in the diagnostic of mental disability at an early age

Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice spolupráce pediatrů a poradenských zařízení při diagnostice mentálního postižení v raném věku. První teoretická část práce definuje mentální postižení a charakterizuje jedince s tímto postižením. Druhá část teorie se zabývá ranou intervencí a diagnostikou mentálního postižení. Praktická část práce obsahuje výzkumné šetření, které bylo prováděno mezi pediatry a pracovníky poradenských zařízení. Dále je popsána metodologie, forma a zejména analýza výsledků výzkumu.

Abstract: The bachelor thesis deals with problems of cooperation of paediatricians and counselling services in the diagnosis of mental disability at an early age. The first theoretical part defines mental disability and characterized by individuals with this disability. The second theoretical part deals with the of early intervention and diagnosis of mental disability. The practical part contains research which was carried out between paediatricians and staff counselling facilities. Subsequently, is described the methodology, form and in particular the analysis of research results.

Keywords: mentální postižení, dítě s mentálním postižením, diagnostika, pediatrie, raná péče, poradenská zařízení (SPC, PPP), spolupráce daných institucí, mental disability, children with mental disability, diagnostics, paediatrics, early intervention, counselling services (Special Education Centre, pedagogical-psychological counsel), cooperation of given institutions

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:45, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz