Bc. Magdalena Černá

Diplomová práce

Recepční analýza čtenářských praxí ženských magazínů

Reception analysis of women's life-style magazines
Anotace:
Ve této práci jsem se zabývala otázkou, jakou funkci mají ženské life-stylové magazíny pro svoje čtenářky (ale i čtenáře a jednu nečtenářku). Vycházela jsem z konceptů aktivního publika, otevřeného textu, užití a uspokojení a každodenního užití médií. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila recepční analýzu. Uskutečnila jsem 11 rozhovorů se čtenářkami, čtenáři a jednou nečtenářkou ženských life-stylových …více
Abstract:
In this work I was engaged in question, which function women' s life-style magazine have for their female readers (but also for male readers and one nonreader). I started from conception of active public, open text, utilization and satisfaction and everyday media use. As an experimental method I have selected reception analysis. I have executed eleven interviews with female readers, male readers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Václav Štětka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma