Mgr. Magdalena Mikesková, DiS.

Bakalářská práce

Scénář výstavy T. G. Masaryk a jeho rodina

The Script of the Exibithion of the Masaryk's family
Anotace:
Zpracování scénáře pro výstavu T. G. Masaryk a jeho rodina. Přiblížení osudů jednotlivých členů rodiny průmernému návštěvníkovi. Práce s prostorem, textem, fotografiemi, navržení doprovodných akcí k výstavě.
Abstract:
The script of the Exhibition the Masaryks family. Introduction Masaryks family. Work with space, text, photography. Attendant action for exhibition.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Irena Chovančíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta