Ondřej Kobliha

Bakalářská práce

Návrh pohyblivého kabelového vedení pro plasmové obráběcí centrum

Construction of Moving Cable Management for Plasma Machining Center
Anotace:
Úkolem této práce byl návrh pohyblivého vedení kabelů pro plazmové obráběcí centrum s ohledem na funkčnost a cenu. V teoretické části je přiblížena technologie plazmového řezání a základní informace o pohyblivém kabelovém vedení pro CNC stroje. Návrh a výběr vedení je pak předmětem praktické části.
Abstract:
The task of this thesis was construction of moving cable management for plasma machining center with regards to functionality and price. Technology of plasma cutting and basic informations about moving cable managment is presented in theoretical part. Construction and selection of cable managment is subject of practical part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zveřejnit od: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Krátký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kobliha, Ondřej. Návrh pohyblivého kabelového vedení pro plasmové obráběcí centrum. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.