Bc. Ivana PEZLAROVÁ

Diplomová práce

Překonávání stereotypů v česko-bavorské kulturní spolupráci

Overcoming the stereotypes in the bohemian-bavarian cultural cooperation
Anotace:
Práce se zabývá přeshraniční kulturní činností v česko-bavorské oblasti, která příznivě působí proti národním stereotypům mezi Čechy a Němci, podněcuje vzájemné kontakty a přibližuje oba národy navzájem. Pozornost je věnována také historickému česko-německému a česko-bavorskému kontextu, který s tématem stereotypů úzce souvisí. Hlavní kapitola se zabývá teorií o stereotypech a vnímání dvou kultur. …více
Abstract:
In this thesis we deal with an international cultural cooperation in bohemian-bavarian area. The cooperation helps to eradicate the national myths and stereotypes between Czechs and Germans. Moreover it stimulates mutual contacts and rapprochement of both nations. An attention is devoted to the czech-german and german-bavarian historical context which is closely related to the problems of national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010
Identifikátor: 33615

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEZLAROVÁ, Ivana. Překonávání stereotypů v česko-bavorské kulturní spolupráci. Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/