Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Disertační práce

Distribuce a složení společenstva vodních bezobratlých na rybnících ve vztahu k lokálním podmínkám prostředí

The distribution and taxonomic composition of aquatic macroinvertebrate assemblages of fishponds in relation to local environmental conditions
Anotace:
Hydrobiologický výzkum rybníků byl doposud zaměřen spíše na produkční poměry ve společenstvu zooplanktonu či zoobentosu, jakožto základny přirozené potravy pro rybí obsádku. O tom, jak fungují společenstva vodních bezobratlých a které ekologické faktory mají zásadní vliv na jejich taxonomické a funkční složení, nemáme z rybníků téměř žádné informace. Litorální pásmo hostí největší diverzitu mokřadních …více
Anotace:
ěla zřejmě největší vliv sukcese litorální emerzní vegetace. V roce 2006 byly odebrány vzorky sedimentu, rákosu a plovatek bahenních na 18 rybnících za účelem analýzy vybraných těžkých kovů (Cd, Hg, Pb). Zatímco obsah kadmia a olova byl větší v sedimentu, obsah rtuti byl nalezen nejvyšší u plovatek. Vyšší obsah rtuti byl v některých případech nalezen ve východních částech oproti západním částem vzorkovaných …více
Abstract:
Hydrobiological surveys of fishponds have been targeted mainly on the production of zooplankton and zoobenthos so far, which provide the natural food base for fish stock. There is practically no information about functioning of macroinvertebrate assemblages and about fundamental ecological factors influencing their taxonomical and functional composition in fishponds. Although the littoral zone has …více
Abstract:
ues were significantly higher in bottom sediments than in reed and snails, whereas the mercury values were highest in snails. In some cases higher mercury contents were found in eastern parts of the investigated ponds if compared to the western parts. Lower values of all investigated metals were found in the sediments of ponds with larger areas of reed beds in their littorals. This PhD thesis shows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. František Kubíček, CSc., doc. RNDr. Libor Pechar, CSc., doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta