Andrea Vymlátilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Orgány obce a správce obce

Abstract:
Absolventská práce se zaměřuje na téma orgány obce a správce obce. První část práce se zabývá historií veřejné správy v českých zemích od roku 1848 do roku 1945. Druhá část řeší kapitolu, nazývaná veřejná správa, která se zabývá pojmem státní správa a samospráva. Práce popisuje systém, působnost a pravomoci orgánů obcí a správce obcí. Poslední část práce uvádí místní právní předpisy a volby do zastupitelstva …more
Abstract:
Graduate thesis focuses on the municipal authorities and the administrator of the village. The first part deals with the history of public administration in the Czech Republic from 1848 to 1945. The second part deals with a chapter called public administration, where it deals with the concept of government and local government. The work describes the system, the responsibilities and powers of municipalities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2013

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program:
Veřejná správa