Bc. Šárka Pavlová

Diplomová práce

Chirurgické řešení astigmatismu u pacientů po perforující keratoplastice

Surgical management of astigmatism for the patients after penetrating keratoplasty
Anotace:
Tato práce se zabývá popisem současných možných chirurgických metod, kterými lze řešit astigmatismus u pacientů po perforující keratoplastice, a jejich úspěšností v redukci refrakčních vad, zejména astigmatismu, které se stávají závažnou pooperační komplikací perforující keratoplastiky. V úvodní části práce je připomenuta teorie problematiky perforující keratoplastiky, její indikace, operační průběh …více
Abstract:
This thesis deals with the description of current possible surgical methods, which can solved the astigmatism at the pacients after penetrating keratoplasty, and their success in reducing refractive errors, particularly astigmatism, which become major postoperative complications of penetrating keratoplasty. The issue of penetrating keratoplasty - indications, surgical course and postoperative complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma