Michal JUNEK

Diplomová práce

Fotbalový trénink a jeho vliv na rozvoj rychlostních schopností u dětí mladšího školního věku.

Football training and his effect on the development of speed abilities in children of primary school age.
Anotace:
Pro svou diplomovou práci jsem zvolil téma "Fotbalový trénink a jeho vliv na rozvoj rychlostních schopností u dětí mladšího školního věku. Jedná se o výzkumnou práci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem čerpal poznatky k problematice daného tématu z uvedených zdrojů. Zabýváme se vývojem rychlostních schopností u dětí mladšího školního věku, rychlostními schopnostmi …více
Abstract:
For my thesis I chose the title "Football training and its influence on the development of speed skills in primary school age children. This is a research work. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part I learned about the topic from the mentioned sources. We are concerned with the development of speed capabilities in younger school-age children, the speed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUNEK, Michal. Fotbalový trénink a jeho vliv na rozvoj rychlostních schopností u dětí mladšího školního věku.. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta