Věra Jindrová

Diplomová práce

Distribuční strategie po otevření severní dálnice v ČR

Distribution strategy after opening the northern highway in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je simulovat a také se pokusit predikovat distribuční strategie po otevření severní dálnice v ČR na základě aktuálních dopravních toků a dosavadních trendů. Rychlostní silnice R35 bude po dostavení všech estakád představovat tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. S celkovou délkou přes 260 km půjde o nejdelší českou rychlostní silnici. Další atraktivitou této rychlostní …více
Abstract:
The aim of this work is to simulate and to try to predict a distribution strategy by opening the northern highway in the Czech Republic based on the current traffic flows and existing trends. The speedway R35 will be after the completion of all platforms the northern backbone route connecting Bohemia and Moravia. With an overall length of 260 km it will be the longest Czech speedway. Another attraction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Fábry
  • Oponent: Martina Kuncová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46291

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum