Ing. Luboš Sojka

Diplomová práce

Modul pro přístup ke cloud službám na mobilních zařízeních s Windows Phone

Module for accessing cloud services on mobile devices with operating system Windows Phone
Anotace:
Diplomová práce obsahuje teoretickou část, ve které je uživatel seznámen s problematikou práce. Následná praktická část je již konkrétním řešením vytvořené aplikace. Vytvořený modul pro cloudové úložiště, konkrétně pro Google Disk, je zapojen do projektu Windows Phone. Zformovaná mobilní aplikace je doprovázena analýzou, jejíž součástí jsou UML diagramy, požadavky na aplikaci, případy užití a jejich …více
Abstract:
The thesis includes a theoretical part, in which is the user familiar with the issues of the thesis. In the practical part is already created application with specific solutions. Created module for cloud storage, definite for Google Disk, is involved in the project Windows Phone. Formed mobile application is accompanied by an analysis which includes UML diagrams, application requirements, use cases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sojka, Luboš. Modul pro přístup ke cloud službám na mobilních zařízeních s Windows Phone. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie