Marek Pištělák

Bakalářská práce

Příprava personalisty na různé metody výběrového pohovoru

Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je základní pohled na problematiku metod výběru a získávání zaměstnanců, především pohovoru a přípravy personalisty na pohovor.Teoretická část se zabývá poznatky týkajících se této problematiky uvedených v literatuře se zaměřením na nejpoužívanější metodu – pohovor. Část empirická kvalitativně analyzuje metodu výběrového pohovoru v praxi vybrané organizace a porovnává …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the basic view of the issue of methods of selection and recruitment, especially the interview and preparing personnel for an interview.The theoretical part deals with the knowledge concerning this issue in the literature with a focus on the most used method - the interview. The empirical part qualitative analyzes a sample interview in the practice of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií