RNDr. Michal Balážia

Disertační práce

Gait Recognition from Motion Capture Data

Gait Recognition from Motion Capture Data
Anotace:
Táto dizertačná práca ponúka sériu troch podobnostných modelov pre biometrický systém založený na rozpoznávaní ľudí podľa dynamiky chôdze v kontextoch identifikácie a re-identifikácie. Vstup je zbieraný pomocou senzorov Motion Capture, ktoré produkujú štruktúrované pohybové dáta. Osvojujeme si dva hlavné prístupy k reprezentácii ľudskej chôdze: ručné navrhovanie geometrických charakteristík a strojové …více
Abstract:
The dissertation offers a series of three similarity models for a gait-assisted biometric recognition system to aid person identification and re-identification. Input is collected from motion capture sensors that provide structural motion data samples. We adopt two major approaches to representation of human gait: hand-crafting geometric features and learning latent features in a statistical manner …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 4. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D., Prof. Arun Ross

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.