RNDr. Michal Balážia

Doctoral thesis

Gait Recognition from Motion Capture Data

Gait Recognition from Motion Capture Data
Anotácia:
Táto dizertačná práca ponúka sériu troch podobnostných modelov pre biometrický systém založený na rozpoznávaní ľudí podľa dynamiky chôdze v kontextoch identifikácie a re-identifikácie. Vstup je zbieraný pomocou senzorov Motion Capture, ktoré produkujú štruktúrované pohybové dáta. Osvojujeme si dva hlavné prístupy k reprezentácii ľudskej chôdze: ručné navrhovanie geometrických charakteristík a strojové …viac
Abstract:
The dissertation offers a series of three similarity models for a gait-assisted biometric recognition system to aid person identification and re-identification. Input is collected from motion capture sensors that provide structural motion data samples. We adopt two major approaches to representation of human gait: hand-crafting geometric features and learning latent features in a statistical manner …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 4. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D., Prof. Arun Ross

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / odbor:
Informatics (4-years) / Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.