Michal Kravčenko

Disertační práce

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method
Anotace:
Tato práce popisuje techniky využité při implementaci metody hraničních prvků pro Helmholtzův problém transmise v paralelním výpočetním prostředí. Tyto techniky jsou založeny na principech z teorie grafů, jsou uplatnitelné pro sestavování systémových matic a při násobení matice a vektoru, přičemž předpokládáme, že jsou matice reprezentovány v blokové formě. Nejprve formulujeme Helmholtzův problém transmise …více
Abstract:
This thesis describes techniques used to implement the boundary element method for the Helmholtz transmission problem in distributed compute environment. These techniques are based on principles from graph theory and are applicable to matrix assembly and matrix-vector product when the matrices are represented in a block form. Firstly, we formulate the Helmholtz transmission problem in three dimensions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dalibor Lukáš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika