Jiří Pátek

Diplomová práce

Technologie smart city k zachování trvalé udržitelnosti měst

Smart city technology for urban sustainability
Anotace:
Tato práce je zaměřená na téma technologií smart city. Identifikuje pojmy konceptu smart city, který má za úkol zlepšit úroveň života v osídlených aglomeracích měst udržitelným způsobem. Popisuje možnosti moderní techniky ve vybraných oblastech městského života, tedy i v dopravě. Zaměřuje se na problematiku měst v kontextu logistických disciplín vyučovaných na VŠLG o.p.s. Pomocí SWOT analýzy a analýzy …více
Abstract:
This thesis is focused on the topic of a Smart City technologies. It identifies a terms of a concept smart city that aims to improve a living standarts of urban agglomerations by a sustainable way. It describes the possibilities of a modern technology in selected areas of urban life, also in a traffic. It focuses on urban issues in the context of logistics disciplines taughted at VŠLG o.p.s. With using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Libor Kavka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Magisterský studijní program / obor:
Logistika / Logistika (LOG)

Práce na příbuzné téma