BcA. Zuzana BITALOVÁ

Master's thesis

Osobnost online a osobnost offline

Online and Offline Personalities
Anotácia:
Práce se zabývá vztahem člověka a internetu a lidského vnímání v online a offline prostoru. V textu budou naznačeny charakteristické vlastnosti nových médií, jejich vlivu na lidské vnímání a východiska pro uměleckou tvorbu. V další části se text blíže zabývá komunikací v online prostředí a uvádí umělce, kteří toto téma ve své tvorbě reflektují. Druhá část textu popisuje východiska pro praktickou část …viac
Abstract:
The thesis deals with relation of man to the internet and human perception in online and offline space. First part of the thesis concerns characteristics of new media, their impact on human perception and basis for art work. The second part deals explores online communication and presents artists, who reflect this topic in their work. The final part of the thesis describes basis for the practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BITALOVÁ, Zuzana. Osobnost online a osobnost offline. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu