Theses 

Osobnost online a osobnost offline – BcA. Zuzana BITALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

BcA. Zuzana BITALOVÁ

Diplomová práce

Osobnost online a osobnost offline

Online and Offline Personalities

Anotace: Práce se zabývá vztahem člověka a internetu a lidského vnímání v online a offline prostoru. V textu budou naznačeny charakteristické vlastnosti nových médií, jejich vlivu na lidské vnímání a východiska pro uměleckou tvorbu. V další části se text blíže zabývá komunikací v online prostředí a uvádí umělce, kteří toto téma ve své tvorbě reflektují. Druhá část textu popisuje východiska pro praktickou část diplomové práce.

Abstract: The thesis deals with relation of man to the internet and human perception in online and offline space. First part of the thesis concerns characteristics of new media, their impact on human perception and basis for art work. The second part deals explores online communication and presents artists, who reflect this topic in their work. The final part of the thesis describes basis for the practical part.

Klíčová slova: nová media, online, offline, komunikace, osobnost, současné umění.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

Jak správně citovat práci

BITALOVÁ, Zuzana. Osobnost online a osobnost offline. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz