Polina Soukupová

Bakalářská práce

Možnost využití Facebooku, Twitteru a Google+ pro propagaci v hotelnictví

Possibilities of Using Facebook, Twitter and Google+ for Promotion in the Hospitality Industry
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití sociálních sítí, resp. Facebooku, Twitteru a Google+, pro propagaci v hotelnictví. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická. V této části jsou popsány nejdůležitější informace k pochopení pojmů, které jsou s touto prací úzce spojeny. První část tedy vysvětluje pojmy jako marketing, marketingový mix, marketingová komunikace na internetu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the possibilities of using social networks, respectively. Facebook, Twitter, and Google+ for promotion in the hotel industry. The work is divided into three parts. The first part is theoretical. This section describes the most important information to understand the terms that are associated with this work. The first part explains concepts such as marketing, marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví