Theses 

Financování firem - srovnání možností jejich financování – Bc. Michal Najman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Najman

Bakalářská práce

Financování firem - srovnání možností jejich financování

Financing of company – comparison possibilities of their financing

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Financování firem – srovnání možností jejich financování“ je srovnání možností financování firem se speciálním zaměřením na financování formou úvěru. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na vymezení základních druhů financování, banky, bankovního úvěru a jednotlivých druhů bankovních úvěrů. V praktické části se práce zaměřuje na srovnání dvou nabídek krátkodobých úvěrů firmě Holek Production, s.r.o. V závěru práce je vybrána výhodnější nabídka a tento výběr zdůvodněn.

Abstract: The subject of this bachelor`s work which is “Company financing- comparison of different ways of financing”is a comparison of different kinds of financing the companies with a special focus on credit financing. In the teoretical part is the work focused on determination of basic kinds of financing, banks, bank loans and all the possible kinds of bank loans separately. In the practical part the work deals with the comparison of two short-term bank loan offers in the Holek Production limited company. At the end the more convenient offer of the two concerned is chosen and the choice is sufficiently reasoned

Klíčová slova: Banka, financování, firma, úrok, úvěr. Bank, company, credit, financing, interest

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dionýz Horváth

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz