Bc. Veronika Svobodová

Bakalářská práce

Večerníček a předškolní dítě

Fairy tail and preschool child
Anotace:
Závěrečná bakalářská práce je soustředěna na psychologický vliv pohádky na předškolní dítě. Dále se zabývá historií a vývojem Večerníčku - nejoblíbenějšího televizního seriálu pro děti, i pro dospělé. Jsou zde zmíněny zásadní osobnosti, významné pro tvorbu krátkých televizních seriálů. Okrajově je zmíněna problematika dětského diváctví a další možnosti dětského sledování televize. Praktická část obsahuje …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the psychological influence of fairy tales on preschool children. I also deal with the history and developement of Večerníček – the most popular TV series for children and adult, too. I mention significant personalities from creating short TV series for children. I mention only marginally problems of children with television and today opportunities for children spectatorship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová
  • Oponent: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta