Jiřina WALLACHOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení bolesti v intenzivní péči

Assessment of pain in intensive care
Anotace:
Bolest je u pacientů v intenzivní péči častá a přináší úzkost. Její nedostatečné hodnocení a nevhodný management bolesti přináší riziko psychologických a fyziologických následků, které pro kriticky nemocného pacienta mohou být i fatální. Systematické hodnocení u těchto nemocných je obtížné, protože většina z nich nemůže verbalizovat svoji bolest z důvodu napojení na umělou plicní ventilaci a sedaci …více
Abstract:
The pain is in patients in intensive care frequent and brings anxiety. Its inadequate assessment and inappropriate management of pain brings the risk of psychological and physiological consequences for the critically ill patient can be fatal. A systematic evaluation of these patients is difficult, because most of them can't verbalize their pain because of the connection to the artificial ventilation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Kohlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WALLACHOVÁ, Jiřina. Hodnocení bolesti v intenzivní péči. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií