Roman ROTTER

Bakalářská práce

Tvorba kompozitních WPF aplikací pomocí PRISM

Building composite WPF applications using PRISM framework
Anotace:
Cílem práce je vytvoření ucelené publikace na téma tvorby kompozitních WPF aplikací s využitím frameworku PRISM, která postupně provede čtenáře od uvedení do této problematiky, přes teoretické postupy v podobě návrhových vzorů až po jejich řešení s využitím daného frameworku, včetně ukázkových kódů. Tyto znalosti jsou následně aplikovány v praktické části, která vychází z původní monolitické aplikace …více
Abstract:
This thesis is focused on development of composite WPF applications using PRISM framework and understanding differences to monolithic approach. The main goal is to create a comprehensive publication, which guides a reader from theoretical basis and problems related to monolithic applications, through design patterns to their solution using PRISM. Guidance is supported with practical code examples. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROTTER, Roman. Tvorba kompozitních WPF aplikací pomocí PRISM. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika