Kristýna Appelová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta na umělé plicní ventilaci

Nursing care for Mechanically Ventilated Patients
Anotace:
APPELOVÁ, Kristýna. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta na umělé plicní ven-tilaci. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová, Ph.D. Praha 2021. s. 66. Bakalářská práce nese název komplexní ošetřovatelská péče o pacienta na umělé plicní ventilaci. Hlavním cílem práce bylo popsat případovou kazuistiku jednoho ven-tilovaného pacienta …více
Abstract:
APPELOVÁ, Kristýna. Nursing care for mechanically ventilated patients. Medical College. Degree: Bachelor (Bc). Supervisor: PhDr. Karolina Moravcová. Prague. 2021. 66 pages. The bachelor thesis is called Nursing care for mechanically ventilated patient. The main aim of this work is to describe the case of one ventilated patient. The ba-chelor thesis is divided into a theoretical and a practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová, PhD
  • Oponent: PhDr. Marcela Rybová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická