Bc. Ondřej Güttner

Master's thesis

Group key agreement in Android-based mobile devices

Group key agreement in Android-based mobile devices
Abstract:
Tato práce se zabývá implementací vybraných protokolů pro skupinovou dohodu na sdíleném klíči v prostředí mobilních zařízení s operačním systémem Android. Nabízí krátký přehled dané oblasti, s důrazem na prostředí Android, opodstatňující volbu protokolů. Součástí práce je implementace extraktoru náhodnosti. Ten je analyzován a porovnán s běžně poskytovaným zdrojem náhodnosti. Alternativní zdroje jsou …more
Abstract:
This thesis deals with the implementation of chosen group key agreement protocols for Android-based mobile devices. A brief overview of this area is provided in order to support the protocol choice, with an emphasis on the Android environment properties. The thesis also contains an implementation of a randomness extractor. An analysis and comparison to the randomness source native to the environment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Reader: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Technology Security

Theses on a related topic