Bc. Ondřej Güttner

Master's thesis

Group key agreement in Android-based mobile devices

Group key agreement in Android-based mobile devices
Anotácia:
Tato práce se zabývá implementací vybraných protokolů pro skupinovou dohodu na sdíleném klíči v prostředí mobilních zařízení s operačním systémem Android. Nabízí krátký přehled dané oblasti, s důrazem na prostředí Android, opodstatňující volbu protokolů. Součástí práce je implementace extraktoru náhodnosti. Ten je analyzován a porovnán s běžně poskytovaným zdrojem náhodnosti. Alternativní zdroje jsou …viac
Abstract:
This thesis deals with the implementation of chosen group key agreement protocols for Android-based mobile devices. A brief overview of this area is provided in order to support the protocol choice, with an emphasis on the Android environment properties. The thesis also contains an implementation of a randomness extractor. An analysis and comparison to the randomness source native to the environment …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedúci: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Technology Security

Práce na příbuzné téma