Theses 

Zveřejňování smluv a jejich registr v kontextu práva na svobodný přístup k informacím – Mgr. Vladislav Musil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Vladislav Musil

Diplomová práce

Zveřejňování smluv a jejich registr v kontextu práva na svobodný přístup k informacím

Publication of Contracts Regarding the Public Procurement and their Register in the Context of the Right to free Access to Information

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou smluv, ve kterých se nakládá s veřejným majetkem a které uzavírají orgány veřejné moci či jimi pověřené veřejnoprávní instituce. V první části práce je objasněn pojem práva na informace a jsou uvedeny mezinárodní a ústavní prameny politického práva na informace. Následující část se zabývá analýzou návrhu zákona o registru smluv v kontextu práva na informace a příslušné judikatury. V této části je také hodnocen přínos tohoto návrhu z hlediska prevence korupce. Poslední kapitola se zaměřuje zahraniční úpravy práva na informace a zveřejňování smluv a tyto úpravy jsou porovnávány s navrhovanou českou úpravou zveřejňování smluv a registrů smluv.

Abstract: This thesis deals with contracts regarding the public procurement, which are concluded by public authorities. In the first part of thesis the term freedom of information is clarified and the international and constitutional sources of political right to free access to information are presented. The following part analyzes the draft of the Publication of Contracts Regarding the Public Procurement Act in the context of freedom of information. This part also evaluates the benefits of this draft in terms of prevention of corruption. The last chapter focuses on foreign legislation concerning Freedom of Information Acts and disclosure of contracts. This foreign legislation will be compared with proposed Czech legislation concerning publication of contracts regarding the public procurement and their register.

Klíčová slova: registr smluv, kontrola veřejné správy, právo na informace, svobodný přístup k informacím, veřejné zakázky, zveřejňování informací, zveřejňování smluv, register of contracts, control of public administration, freedom of information, free access to information, public procurement, publication of information, disclosure of agreements

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:08, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz