Bc. Miloslav Půček

Master's thesis

Diurnální index u zdravých osob s aerobní pohybovou aktivitou

Diurnal index of healthy persons with aerobic physical activity
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv aerobní pohybové aktivity na noční pokles krevního tlaku porovnáním hodnot diurnálního indexu u sledovaného souboru 21 zdravých mužů a 20 zdravých žen. Hodnoty diurnálního indexu vykazovaly zřejmou variabilitu v průběhu 7denního ambulantního monitorování krevního tlaku. Během monitorování byly oba sledované soubory podrobeny dvěma cyklům hodinu trvající aerobní …more
Abstract:
The study aimed to assess the effect of aerobic physical exercise on decrease of nocturnal blood pressure. The study compared diurnal index values of healthy subjects, a group of 21 men and a group of 20 women. Diurnal index values exhibited significant variability during 7-day ambulatory blood pressure monitoring. The participants were subjected to two bouts of aerobic physical exercise using cycle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta