Marie HLADÍKOVÁ

Bakalářská práce

Realizace pohybových aktivit v MŠ v Ústeckém kraji v souvislosti s aktuální pandemickou situací

Implementation of physical activities in kindergartens in the Ústí nad Labem region in connection with the current pandemic situation
Anotace:
Cílem práce je zjistit, jak pandemická situace ovlivnila realizaci pohybových aktivit v MŠ v Ústeckém kraji. V teoretických východiscích se věnujeme charakteristice předškolního vzdělávání, pohybovým aktivitám v RVP PV, charakteristice sledovaného věkového období, pohybovým aktivitám v MŠ, legislativnímu vymezení předškolního vzdělávání, MŠ během pandemické situace a přehledu předchozích výzkumů na …více
Abstract:
The aim of the work is to find out how this pandemic situation affected the implementation of physical activities in kindergartens in the Ústí nad Labem region. In the theoretical basis, we focus on the characteristics of preschool education, physical activities in RVP PV, characteristics of the observed age period, physical activities in kindergartens, legislative definition of preschool education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Marie. Realizace pohybových aktivit v MŠ v Ústeckém kraji v souvislosti s aktuální pandemickou situací. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta