Bc. Tomáš Kadlc

Master's thesis

Vodoznačení medicínských obrazových dat

Medicine Picture Data Watermarking
Abstract:
Cílem diplomové práce je kritická analýza existujících algoritmů vodoznačení bez vkládání dodatečných informací do vodoznačeného obrazu – zero-watermarking, zejména s ohledem na false pozitive stavy. Cílem je analyzovat možnosti a omezení existujících zero-watermarking algoritmů pro účely prokázání autorství medicínských obrazových dat. V rámci diplomové práce byly detailně popsány a implementovány …more
Abstract:
The main focus of this diploma thesis is a critical analysis of existing watermarking algorithms, that don't perform any changes in the watermarked image – zero-watermarking algorithms. The main aim was to analyze the false positive rate, possibilities and limitations of existing zero-watermarking algorithms suitable for copyright protection applications of medical image data. Four zero-watermarking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Aleš Roček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky