Mgr. Klára Halasová

Advanced ('rigorózní') thesis

Trest domácího vězení s akcentem na elektronické sledování v domácí a zahraničních právních úpravách

Home detention punishment according to domestic and foreign legislations with emphasis on electronic monitoring
Anotácia:
Rigorózní práce se zabývá trestem domácího vězení, jeho zákonným vymezením de lege lata, přičemž je přihlíženo i k jeho právní úpravě de lege ferenda. Práce, a to nejen svým názvem, poukazuje zejména na význam propojení trestu domácího vězení s elektronickým monitorováním. Podstatná část práce je věnována úpravě domácího vězení a elektronického sledování v zahraničních právních úpravách. A právě onen …viac
Abstract:
The thesis submitted deals with home detention punishment, its legal delimitation according to valid law, whereas its legal form according to intended law is taken into account, as well. The thesis refers, and not only by its name, to the importance of home detention punishment accompanied by electronic monitoring. Substantial part of this work is dedicated to home detention and electronic monitoring …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2012
  • Oponent: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta