Jaroslav MIKULE

Bakalářská práce

Občanská práva a svobody v Ústavě z roku 1920

Civil rights and liberties in Constitution from year 1920
Anotace:
Ve své práci se chci pokusit o zhodnocení lidských práv a svobod po vzniku československého státu v roce 1918 a jejich ústavního zakotvení. Vycházím především z ústavních práv našeho státu, zakotvených v ústavě z roku 1920. I když hlavní důraz kladu právě na oblast lidských práv a svobod, považuji za nezbytné v úvodu shrnout historický vývoj vzniku jednotlivých ústav či ústavních listin a zákonů, charakterizovat …více
Abstract:
In my work I want to try to evaluate human rights and freedoms after establishment of the Czechoslovak State in 1918, and their constitutional status. In particular I result from the constitutional rights of our State, enshrined in the Constitution from year 1920. Although I put the accent on the area of human rights and freedoms, I consider it necessary, to summarize in the opening the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2011
  • Vedoucí: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULE, Jaroslav. Občanská práva a svobody v Ústavě z roku 1920. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/