Bc. Matěj Otruba

Bachelor's thesis

The Pronunciation of English by the French

The Pronunciation of English by the French
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výslovností angličtiny u francouzských mluvčích. Je rozdělena do dvou částí – teoretická část popisuje fonetické systémy obou jazyků, angličtiny i francouzštiny, a soustředí se jak na segmentální, tak i suprasegmentální jevy. Na základě rozdílů v jednotlivých systémech jsou pak formulovány hypotézy, ve kterých oblastech budou francouzští mluvčí chybovat. Praktická část …more
Abstract:
This thesis deals with the pronunciation of English by the speakers of French. It is divided into two sections – the theoretical section describes the phonetic systems of both English and French and focuses on both segmental and suprasegmental features. According to the differences between them, a list of hypotheses is made, predicting the sounds which would be wrongly pronounced by the French speakers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Helena Worthington

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta