Bc. Miroslava Malinová

Diplomová práce

Fajjúmské portréty: odev a účesy na ženských podobizniach

Fayum portraits: garment and hairstyle on the women portraits
Abstract:
In the first part of my master´s degree diploma work I try to penetrate more closely into issue of Fayum mummy portraits through explanation of social and religious context of a given period. An explanation of conditions and environment, in which they were created, is subject to individual locations that were affecting an artistic style of performance of individual portraits to a great extent. Due …více
Abstract:
V prvej časti mojej magisterskej diplomovej práce sa pokúšam o bližšie preniknutie do problematiky Fajjúmských múmiových portrétov prostredníctvom objasnenia spoločenského a náboženského kontextu daného obdobia. Ozrejmenie podmienok a prostredia v ktorom vznikali je podmienené jednotlivými lokalitami, ktoré do značnej miery ovplyvňovali umelecký štýl prevedenia jednotlivých portrétov. Z tohto dôvodu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marie Pardyová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Klasická archeologie

Práce na příbuzné téma