Bc. Katarína Hornáčková

Diplomová práce

Tvorba kyberbezpečnostních úkolů pro platformu Avatao

Building Cyber Security Challenges for Avatao Platform
Abstract:
The aim of the thesis was to create a tutorial for one of the penetration tools, namely for Metasploit. Furthermore, I would like to introduce and highlight its advantages and its popularity emerging from these. Nevertheless, it is important to mention the technologies used to create practical tasks for Avatao platform. The tasks created for this platform and their resolutions are inseparable part …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo vytvoriť tutoriál k jednému z penetračných nástrojov, konkrétne k Metasploitu. Ďalej by som ho chcela bližšie predstaviť a vyzdvihnúť jeho prednosti a z toho vyplývajúcu popularitu. Nemenej dôležité je spomenúť aj použité technológie, potrebné na vytvorenie praktických úloh pre platformu Avatao. Svoje miesto majú v tejto práci aj úlohy, vytvorené pre túto platformu a ich riešenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Petr Velan, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.