Jan Macháček

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující výběr vysoké školy v České republice

Factors Affecting the University Choice in the Czech Republic
Anotácia:
Tato práce se zabývá peněžními a nepeněžními výnosy z vysokoškolského studia a jejich vlivem na rozdílnou poptávku po studiu. Rozlišuje přitom mezi jednotlivými fakultami veřejných vysokých škol. Oproti již uskutečněným studiím se tato práce liší větším rozsahem dat i počtem zahrnutých nepeněžních výnosů. Pravděpodobně se také jedná o první studii tohoto druhu aplikovanou na trh práce a vzdělávací …viac
Abstract:
This thesis examines monetary and non-monetary gains from university education and its effect on varying demand for education. It distinguishes individual faculties of public universities. Compared to related papers this study encompasses a wider dataset as well as the number of non-monetary gains. Presumably, it is the first study of its kind applied to the labour market and the educational system …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedúci: Dagmar Brožová
  • Oponent: Michal Mirvald

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48853