Mgr. Simona Vávrová

Bachelor's thesis

Rozpočtové určení daní v souvislosti s příjmy vybrané obce

Budgetary allocation of tax revenues in connection with the income of selected municipality
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Rozpočtové určení daní v souvislosti s příjmy vybrané obce“ se zabývá rozpočtovým určením daní a daňovými příjmy obce. První část práce charakterizuje základní pojmy, jako je „daň“, „rozpočet obce“ a „rozpočtové určení daní“. Druhá část se věnuje daňovým příjmům konkrétní obce a jejich změnám v letech 2012 a 2013. Závěr práce je zaměřen na komparaci daňových příjmů v jednotlivých …more
Abstract:
Bachelor thesis on the topic „Budgetary allocation of tax revenues in connection with the income of selected municipality“ deals with budgetary allocation of tax revenues and tax revenues of the municipality. The first part of the bachelor thesis describes general terms such as „tax“, „municipal budget“ and „budgetary allocation of tax revenues“. The second part of this bachelor thesis is concentrated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Law and Finance