Bc. Kateřina Jerglová

Bakalářská práce

Hudebně – pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

Musically movable activities for preschool education
Anotace:
Bakalářská práce Hudebně-pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání je určena hlavně učitelkám v mateřské škole. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je uvedena charakteristika předškolních dětí, motorický vývoj, charakteristika hry a hra dětí, vybrané kapitoly z RVP PV. Praktická část obsahuje zásobník her a aktivit tematicky ucelených a zpracovaných na základě CD od …více
Abstract:
Bachelor's work Musical-motion activities for preschool education is intended mainly for nursery school teachers. It is divided into teoreticaland practical part. In teoretical part is mentioned characteristic of preschool children, motor progression,characteristic of the play and child play, selected chapters from RPV PV. Practical part contains game tray and ativities divded by topicrocessed n the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy