Bc. Kateřina Jerglová

Bachelor's thesis

Hudebně – pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

Musically movable activities for preschool education
Abstract:
Bakalářská práce Hudebně-pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání je určena hlavně učitelkám v mateřské škole. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je uvedena charakteristika předškolních dětí, motorický vývoj, charakteristika hry a hra dětí, vybrané kapitoly z RVP PV. Praktická část obsahuje zásobník her a aktivit tematicky ucelených a zpracovaných na základě CD od …more
Abstract:
Bachelor's work Musical-motion activities for preschool education is intended mainly for nursery school teachers. It is divided into teoreticaland practical part. In teoretical part is mentioned characteristic of preschool children, motor progression,characteristic of the play and child play, selected chapters from RPV PV. Practical part contains game tray and ativities divded by topicrocessed n the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Kouřilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training