Petra POLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Lužickosrbská próza ve 20. století

Sorbian prose in the 20th century
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je představit lužickosrbskou prózu ve 20. století. V první části práce uvádíme základní informace o Lužici a Lužických Srbech. V další části práce se zaměřujeme na počátky lužickosrbské prózy a na první představitele. V práci také předkládáme několik informací o období mezi dvěma světovými válkami. Dále se zabýváme prózou ve 2. polovině 20. století až do současnosti …více
Abstract:
The main objektive of this bachelor work is to introduce Sorb prose in the 20th century. In the first part we prezent the basic information about Lusatia and Lusatian Serbs. In the next part we focus on the beginning of the Sorbian prose and the first representative. The paper also mention some information about the period between the two world wars. Then we deal about prose in the 2nd half of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Petra. Lužickosrbská próza ve 20. století. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové)