Artem Fedorov

Bakalářská práce

Factors affecting the level of debt in the US. The case of credit card market.

Factors affecting the level of debt in the US. The case of credit card market.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá klíčovými faktory, které ovlivňují výši dluhu na kreditní kartě v USA. Předpokládejme, že demografický (věk, počet let vzdělání, etnikum, povolání a manželství), ekonomický (status příjmů a vlastnictví majetku) a postojová (finanční gramotnost a přístup k úvěrům) jsou faktory, které společně ovlivňují úroveň dluhu na kreditní kartě amerických domácností. Model použitý …více
Abstract:
This thesis investigates the key factors that impact the level of credit card debt in the US. We hypothesize that demographic (age, years of education, ethnicity, occupation, and marriage), economic (income and property possession status) and attitudinal (financial literacy and attitude towards credit) factors jointly affect the level of the credit card debt of US households. The model adopted in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80732