Dagmar Petrů

Bakalářská práce

Nábor a koordinace lidských zdrojů na festivalu Maraton hudby Brno 2019

Recruitment and coordination of human resources at the festival Brno Music Marathon 2019
Anotace:
Tato práce pojednává o absolventském projektu „Nábor a koordinace lidských zdrojů na festivalu Maraton hudby Brno 2019“ z úhlu pohledu projektového řízení. Absolventský projekt byl jednou z organizačních částí festivalu Maraton hudby Brno 2019, který se uskutečnil v termínu 8.- 11. srpna 2019 a jeho účelem bylo kompletní zajištění a řízení lidských zdrojů.
Abstract:
This thesis deals with the graduation project: „Recruitment and coordination of human resources at the festival Brno Music Marathon 2019“ from the project management point of view. This graduation project was a part of the organization of the festival Brno Music Marathon 2019, which took place from the 8th to the 11th of June 2019, and his purpose was to completely ensure and manage human resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Vondráčková
  • Oponent: Mgr. Zuzana Ježková, MgA. Barbora Mikolášiková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ucqfw/