Mgr. Helena Pětrošová, Ph.D.

Bakalářská práce

Nové metody sekvenace bakteriálních genomů

Bacterial whole-genome sequencing: comparison of several new methods
Anotace:
Sekvenace DNA je proces vedoucí ke stanovení pořadí nukleotidů v řetězci DNA a je jednou z hlavních metod molekulární biologie. Tato práce se zabývá „metodami nové generace“, které se začínají objevovat jako levnější a časově méně náročné alternativy klasické Sangerovy metody. Jde především o metody pyrosekvenace (454), SOLiD, Solexa a CGS. Součástí práce je vlastní srovnání přesnosti metod pyrosekvenace …více
Abstract:
DNA sequencing is a process that determinate the order of nucleotide bases in the DNA strand and it is one of the principle methods in molecular biology. This work describes new cheaper and faster sequencing methods of new generation opposed to classic Sanger sequencing. The following methods are described in greater detail: pyrosequencing (454 method), Solexa, SOLiD and CGS. Outputs from sequencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.