Monika Sedláková

Bakalářská práce

Problematika a prevence stresu u dopravní policie v Přerově

The Stress Issue and Its Prevention at the Traffic Police in Přerov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a prevencí stresu u dopravní policie v Přerově. Teoretická část objasňuje pojmy a teorie vztahující se ke stresu, jeho zvládání a prevenci. Praktická část je zaměřená na zjištění míry stresu pracovníků u dopravní policie v Přerově. U stresu jsou zjišťovány stresory v oblastech zdravotních návyků, práce, finanční situace, rodiny, společenských povinností a záležitostech …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the problem of stress and its prevention in case of traffic police in Přerov. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical one clarifies the related terms and the theory regarding the stress, its management and prevention. The practical part is focused on the finding a stress level of traffic police employees in Přerov. There are several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláková, Monika. Problematika a prevence stresu u dopravní policie v Přerově. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik - Profil: Řízení výrobních a logistických systémů