Aprilianto Amir

Master's thesis

Business Opportunities for Czech Companies in Indonesia

Business Opportunities for Czech Companies in Indonesia
Abstract:
Mezinárodní vztahy se vyvíjely po staletí. V jejich rámci se vyvinul termín mezinárodní integrace a také globalizace, což je termín popisující proces integrace, který vychází z výměny názorů, produktů, myšlenek a dalších aspektů vážících se k jednotlivým kulturám. Tento termín také přináší myšlenku o světe bez hranic, ve kterém se mohou lidé a každá země účastnit aktivit přesahujících národní rámec …more
Abstract:
International relations have been developed for centuries and initiated a term of international integration. Globalization is another term that describes the process of integration which derived from the interchange of world views, products, ideas, and other aspects of culture. This term also brought an idea of a world without border where every people and every country can participate in any kind …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2014
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Miroslava Zamykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58355

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities