Bc. Jakub Zezula

Bakalářská práce

Nejstarší městská kniha volyňská a její zpřístupnění

Making Available of the Oldest Town Register of Volyňe
Anotace:
Edice nejstarší městské knihy volyňské s přihlédnutím k historii a správě města. Práce obsahuje kodikologický a paleografický popis knihy s úplnou transkripcí všech textů v ní obsažených.
Abstract:
An edition of the oldest town register of Volyne that reflects the history and administration of the town. The work contains codicological and palaeolithic description of the register with a complete transcription of all texts contained therein.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví

Práce na příbuzné téma