Romana HAUNEROVÁ

Diplomová práce

Model Community Based Rehabilitation ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Model Community Based Rehabilitation in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anotace:
Diplomová práce se zabývá modelem Comnunity Based Rehabilitation užívaným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Práce nastiňuje koncept koordinované rehabilitace, dále systémy zdravotní a sociální péče ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a model Community Based Rehabilitation. Cílem práce je analyzovat model Community Based Rehabilitation ve Spojeném království …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the Community Based Rehabilitation model used in the United kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This thesis outlines the concept of comprehensive rehabilitation, as well as health and social care in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Community Based Rehabilitation model. The aim of diploma thesis is to analyze the Community Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAUNEROVÁ, Romana. Model Community Based Rehabilitation ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií